Dour Festival 2017

Tickets #DOUR2018
  • FR
  • NL
  • EN

Één partner

30 Years Dour

Een van de gevaren rond de problematiek van duurzame ontwikkeling op een festival is het hype-effect en de typische oplossing die aangeboden worden in de sector.

 

3D asbl

 

We kozen ervoor om het luik van milieu toe te vertrouwen aan 3D asbl. De vereniging werd opgericht om jongeren te sensibiliseren rond het sorteren van afval en het belang van respect voor het milieu. Aangezien de leden ook al deelnamen aan de schoonmaak van de site na het evenement, wilden ze ook sorteermethodes ontwikkelen aangepast aan de evenementensector.

Sinds de samenwerking tussen Dour en 3D asbl, evolueerde de ecologische impact aanzienlijk!

We waken er op om alle alternatieven zorgvuldig te bestuderen in hun context. Hierbij houden we rekening met onze eigen beperkingen en de beschikbare partijen op alle niveaus:

 

Wallonië, met Festivals Wallonie#Demain

4 jaar geleden richtte de Waalse minister van milieu, in het teken van Wallonie Plus Propre, Festivals Wallonie Demain op. Het doel van deze actie is om de Waalse festival milieuvriendelijker te maken en het publiek bewust te maken voor het respect voor het milieu.

Bijna 20 Waalse festivals engageren zich in 2018 om een hele reeks maatregelen te nemen en zo de netheid op de campings te bevorderen!

Volg alle activiteiten van Festivals Wallonie#Demain!

 

Europees, met DEMO

Wie Dour Festival zegt, zegt ook DEMO, een grensoverschrijdend Interreg V Frans-Waals-Vlaams project, georganiseerd met hulp van 11 culturele en professionele partners gespecialiseerd in duurzame ontwikkeling rond Duurzaamheid en Ecologie in de Muzieksector en haar Organisaties.

 

De doelstellingen? Het bevorderen van duurzame ontwikkeling dankzij een geïntegreerd beheer van hulpbronnen en het innoverend, creatief en duurzaam aanmoedigen van cultureel en toeristisch erfgoed en de rijkdom van de grenspositie.

De missies? Het ontwikkelen en testen van innovatieve projecten op het gebied van duurzame ontwikkeling op onze evenementen met hulp van al de partners van DEMO en zo een synergie en gemeenschappelijke oplossingen in de muzieksector te creëren.

Volg alle activiteiten van DEMO!

 


Dankzij haar initiatieven op Dour Festival en haar dagelijkse activiteiten is 3D asbl ook de vertegenwoordiger voor Duurzame Ontwikkelingen van het festival voor de projecten Festival Wallonie#Demain en DEMO.

+
Algemene Voorwaarden - Algemene Verkoopsvoorwaarden

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close