Één partner

Één partner

Een van de gevaren verbonden aan de problematiek rond duurzame ontwikkeling op een festival is om in de modetrends te vervallen en de “standaard”-oplossingen in de branche aan te bieden.

 

3D ASBL

 

We kozen ervoor om het milieuaspect toe te vertrouwen aan de vzw Dour Développement Durable ASBL (3D Asbl).
 

Oorspronkelijk werd de vereniging opgericht om jongeren bewust te maken van het belang van sorteren van afval en respect voor het milieu, maar ook omdat de leden van de organisatie na afloop van het evenement al hadden meegewerkt aan het opruimen van het festivalterrein. Dit heeft hen in staat gesteld om sorteermethodes te ontwikkelen die aangepast zijn aan de evenementensector en meer bepaald aan de vereisten van een festival ter grootte van het Dour Festival, gelegen in het hart van de natuur, waar de dieren na 5 dagen hun plaats terugvinden.
 

Sinds Dour Festival met 3D asbl samenwerkt, hebben we een tastbare evolutie gezien in termen van ecologische impact!
We zorgen er altijd voor om de voorgestelde alternatieven in hun context te bestuderen, met oog voor de beperkingen die ons eigen zijn en de beschikbaarheid van de actoren, en dit op verschillende niveaus:

 

Op Waals niveau met Festivals Wallonie#Demain

 

Festivals Wallonie Demain, 4 jaar geleden opgestart door de Waalse minister van Milieu in het kader Wallonie Plus Propre, wil de Waalse festivals milieuvriendelijker maken en het publiek sensibiliseren rond milieuvriendelijk gedrag.
 

Volg alle activiteiten van Festivals Wallonie#Demain!

 

Op Europees niveau met DEMO en PowerVIBES

 

DEMO – De muzieksector omvormen tot een drijvende kracht achter duurzaamheid
 

Dour Festival is tevens DEMO, een grensoverschrijdend project van Interreg V France – Wallonie – Vlaanderen, georganiseerd met de hulp van 11 culturele en professionele partners in duurzame ontwikkeling met het oog op een Duurzame en Ecologische ontwikkeling in de Muzieksector en zijn Operatoren.
 

De doelstelling? Het bevorderen van duurzame ontwikkeling door middel van een geïntegreerd beheer van middelen en het stimuleren op een innovatieve, creatieve en duurzame manier van het culturele en toeristische erfgoed alsmede de rijkdom van onze grensoverstijgende positie.
 

De missie? Het ontwerpen en testen van innovatieve projecten op het gebied van duurzame ontwikkeling op onze evenementen met de hulp van alle DEMO-partners en zo een synergie en gezamenlijke oplossingen in de muzieksector te creëren.
 

PowerVIBES – als de festivals hun energieverbruik onder controle krijgen!
 

“We hebben niet gewacht op de vernieuwingen, we willen deze zelf vorm geven”.
Als festival gaan we op zoek naar innoverende middelen om slim om te gaan met onze grondstoffen, herbruikbare oplossingen en CO2 te verminderen. Daarom neemt Dour Festival deel aan de ontwikkeling van de GEM Tower in het kader van het Europees project Interreg NWE PowerVIBES.
 

Op festivals zijn dieselgeneratoren nog steeds een zeer belangrijke bron van elektriciteit door de grote hoeveelheid energie er nodig is.
Het gebruik van dieselgeneratoren om elektriciteit op te wekken heeft grote nadelen:

  • Aanzienlijke CO2-uitstoot
  • Geluidsoverlast (het constante gebrom van de generatoren)
  • Geurhinder

 

De laatste ontwikkeling inzake duurzame energie maakt het nu echter mogelijk om grote hoeveelheden elektriciteit op te wekken op een efficiënte en economische interessante manier met enkel duurzame grondstoffen.
 

Het project Interreg NWE PowerVIBES brengt verschillende organisatoren en festivals in België (Dour Festival en Pukkelpop), Nederland en het Verenigd Koninkrijk samen. Het project rond de GEM-Tower wordt geleid door de Technische Universiteit Eindhoven en wordt ondersteund door de Waalse overheid, Wallonie-Bruxelles International en Interreg NWE.
Deze toren mikt om de C2-voetafdruk van festivals met 20% te verminderen door dieselgeneratoren te vervangen.
De toren wekt energie op uit duurzame bronnen zoals wind, biomassa en zonne-energie.
Om een klein voorbeeld te schetsen: als Nederlandse festivals hun dieselverbruik met slechts 10% verminderen, kan er jaarlijks meer dan een miljoen liter diesel en 3000 ton CO2 bespaard worden.
 

De GEM-Tower combineert een verticale windturbine, fotovoltaïsche panelen en een batterij. Alles past in één container en er is een biobrandstofgenerator als back-up voorzien. Twee van deze verplaatsbare torens (voorzien van een intelligent netwerk) worden momenteel opgebouwd en getest op 16 festivalterreinen.
Deze proefperiode is essentieel door de verschillende grote van de festivals en de verschillende juridische, technische, weers-, milieu- en locatieomstandigheden.
Het evaluatieproces en de feedback (met een cyclus van testen, analyse en aanpassingen) leidt ons naar een (praktisch) universeel systeem dat in alle landen die deel uitmaken van de regio NWE kan gebruikt worden.
De energieproductie is volledig schoon. Dit is de reden waarom we ervoor kiezen om de GEM-Tower zichtbaar te maken op het festivalterrein. Miljoenen mensen zullen samen dit concept van duurzame energie testen.
 

In samenwerking met de vzw 3D ontwikkelt en vernieuwt Dour Festival voortdurend met als doel: de locatie teruggeven na het festival in zijn oorspronkelijke staat. Deze duidelijke focus op duurzaamheid betekent dat de vzw 3D deelneemt aan alle ontwikkelingsfasen en stadia om praktische ideeën vanuit het standpunt van de gebruiker te geven. Er wordt regelmatig nagedacht, gediscussieerd, en geadviseerd over verschillende onderwerpen.
De vzw 3D is betrokken bij het testen, monitoren en evalueren van het model in het kader van Dour Festival.
 

Meer informatie omtrent het project Interreg NWE PowerVIBES: nweurope.eu
 

 


Dankzij zijn inzet op Dour Festival en zijn dagelijkse activiteiten is de vzw 3D de vertegenwoordiger voor duurzame ontwikkelingen van het festival. En dit voor de projecten Festivals Wallonie#Demain, DEMO en PowerVIBES.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close