Dour Festival 2023

Onze waarden

© Scott Groult

Onze waarden

Dour Festival zet zich in om een aantal waarden te promoten die gedeeld worden door het organisatieteam en haar publiek. Daartoe integreert het alle dimensies van duurzame ontwikkeling in het festival: 

 • de sociale pijler, via een inclusiebeleid om het festival voor iedereen toegankelijk te maken en ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt, en via partnerschappen met tal van lokale verenigingen;
 • de ecologische pijler, met de hulp van partner 3D vzw;
 • de economische pijler, met een sterke verankering in de regio via een beleid van korte circuits.

 

Inclusiviteit

 

Toegankelijkheid

Dour Festival wil toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom werkt het festival samen met Inter, een organisatie die gespecialiseerd is in de andersvalidensector, om het festival toegankelijk te maken voor mensen met een fysieke uitdaging.. De faciliteiten omvatten

 • Faciliteiten voor mensen met beperkte mobiliteit (speciale ontvangst, speciale parkeerplaatsen en campings, verhoogde podia, verzorgingstenten, verharde wegen op het concertterrein voor rolstoelen, team ter plaatse om te helpen bij verplaatsingen…)
 • Een audio-inductielus voor slechthorenden;

Dour Festival heeft ook het label Access-I gekregen. Dankzij dit werk voorafgaand aan het festival kunnen we elk jaar opnieuw nadenken over toegankelijkheid en de bestaande infrastructuur verbeteren.

Het festival maakt ook deel uit van het programma Fêtes Généreuses van “Heart for Disability” en “Inter”, dat andersvalide mensen in staat stelt om samen naar het festival te gaan.

 

Scivias

Genderkwesties (gelijkheid tussen mannen en vrouwen, genderminderheden, enz.) staan ook centraal in onze bezorgdheid. Daarom engageert Dour Festival zich met Scivias, dat ijvert voor een betere vertegenwoordiging van vrouwen en genderminderheden in de muzieksector binnen de Federatie Wallonië-Brussel.

Dour Festival streeft naar gendergelijkheid (gelijke programmering op bepaalde podia, gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in festivalteams, enz.)

Deze waarden staan al jaren centraal bij het festival, zowel binnen het team als in de organisatie in het algemeen.

 

Artikel 27

Dour Festival werkt samen met Artikel 27, dat als doel heeft de toegang tot cultuur te vergemakkelijken voor iedereen die in een moeilijke sociale en/of economische situatie leeft.

 

You’re Safe Here

Om ervoor te zorgen dat iedereen op het festival zich veilig en gesteund voelt, heeft de organisatie het plan “You’re Safe Here” opgezet in samenwerking met SISU, de psychosociale noodhulpdienst van het Rode Kruis. Deze dienst traint veel van de mensen die op het festival aanwezig zijn.

 

 

Milieubeleid

We hebben ervoor gekozen om het milieuaspect toe te vertrouwen aan Dour Développement Durable VZW (3D vzw). Dit zijn de verschillende domeinen waarin de vzw samenwerkt met het festival:

 

Afval

3D vzw werd oorspronkelijk opgericht om jongeren bewust te maken van afvalsortering en respect voor het milieu. De leden waren al langer betrokken bij het opruimen van het festivalterrein na het evenement. Dankzij deze ervaring konden ze sorteermethodes ontwikkelen die aangepast zijn aan de evenementensector en meer bepaald aan de vereisten van een festival van het formaat van Dour Festival, dat bovendien midden in de natuur ligt.

 

3D heeft daarom het volgende opgezet

 • De creatie van een containerpark met talrijke sorteerfracties (PMD, karton, glas, batterijen, ijzer, olie, enz.) met het oog op de recyclage, de recuperatie of de verwijdering van het afval, in overeenstemming met de geldende milieureglementeringen;
 • Organisch afval gaat naar biomethanisatie;
 • Op de foodstands wordt composteerbaar bestek gebruikt;
 • Duidelijke afvalsorteerborden op het festivalterrein;
 • Afvalinzameling op de verschillende campings en een speciaal team voor deze gebieden om het publiek zo bewust mogelijk te maken van het belang van afvalsortering;
 • Training om iedereen bewust te maken van duurzame praktijken en afvalscheiding door een team ter plaatse en op de campings.

 

→ Objectief: afvalreductie

 

Aangezien het beste afval is dat we geen afval produceren, nemen we ook maatregelen om afval op het festival zoveel mogelijk te vermijden:

 • We werken waar mogelijk met glazen servies (Bar Brasserie, backstage zones, VIP’s, pers);
 • Waterfonteinen, waarvan de meeste zijn aangesloten op stadswater, en waterflessen zijn ook beschikbaar voor personeel en teams, waardoor de distributie van meer dan 50.000 plastic flessen wordt vermeden;
 • Een beroep doen op organisaties die mensen in nood helpen om ongebruikt voedsel en kampeerspullen die nog gebruikt kunnen worden terug te krijgen. Op maandag worden festivalgangers gevraagd om hun uitrusting en voedsel in te leveren bij een inzamelstand op de campings.

 

Scenografie

De scenografie van het festival is zoveel mogelijk gemaakt van gerecycled materiaal (pallets, hout, zeecontainers, enz.).

Bewegwijzering en dekzeilen van voorgaande jaren worden ook hergebruikt.

 

Charters

Om ervoor te zorgen dat iedereen die het festival bezoekt onze waarden naleeft, hebben we een aantal milieucharters opgesteld:

 • Een charter voor festivalgangers op de themacampings;
 • Een charter voor het campingpersoneel;
 • Een charter voor standen en partners (verbod op flyeren, enz.);
 • Een Green Rider voor de artiesten, om hen bewust te maken van onze waarden van korte keten, de strijd tegen afval en afvalvermindering.

 

Mobiliteit

We moedigen het gebruik van het openbaar vervoer naar het festival aan via een aantal planeetvriendelijkere alternatieven:

 • gratis pendeldiensten vanaf het station en een regeling met de NMBS (50% korting op de retourtrein naar het festival)
 • bussen die vertrekken vanuit grote Europese steden in Frankrijk, België, Luxemburg, Nederland, Zwitserland en Engeland, met als doel het aantal individuele reizen te verminderen;
 • fietsenstallingen;

 

Er worden ook fietstochten georganiseerd in samenwerking met Hainaut Culture Tourisme om bezoekers het erfgoed rond het festival te laten ontdekken en waarderen.

 

Andere initiatieven

De ploeg plant zelf enkele bomen per jaar op het terrein, om zo de biodiversiteit en de vruchtbaarheid van de grond te verhogen en schaduwplekken te creëren. Symbolisch dienen ze ook als herinnering aan het festival door middel van gedenkplaten met herinneringen of citaten.

Dour Festival gebruikt zoveel mogelijk LED-verlichting.

Sinds 2017 is er een nieuw initiatief gelanceerd: onze Green Camping. Deze zero-waste camping heeft een charter om mensen bewust te maken van de milieuproblematiek. Elke dag worden lokale producten aangeboden tijdens apero’s voor de festivalgangers die op de camping verblijven. De schoonmaakproducten die overal op de camping worden gebruikt zijn 100% ecologisch;

 

 

Korte keten

In lijn met de waarde van lokale roots zet Dour Festival lokale producten in de schijnwerpers:

 • Eén keer per dag gratis apero’s op de Green Camping en de Comfort Camping om festivalgangers kennis te laten maken met lokale producten;
 • Een beroep doen op een lokale traiteur om maaltijden te bereiden voor de teams en artiesten, met lokale en seizoensgebonden producten;
 • Maaltijden en overnachtingen boeken bij lokale bedrijven als onderdeel van het festival.

 

Onze partners en labels