Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

COVID-19

We waken over de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van onze festivalgangers, onze medewerkers en onze leveranciers. We volgen strikt de regels opgelegd door de Belgische overheid om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen.

De Belgische overheid heeft besloten dat binnen- en buitenevenementen momenteel hun bezoekers moeten vragen het Covid Safe Ticket voor te leggen. Door het Covid Safe Ticket kunt u deelnemen aan een evenement zonder mondmasker of afstandsregels.

Geen Covid Safe Ticket willen voorleggen is geen geldige reden voor een verzoek tot terugbetaling.

Deze maatregelen kunnen nog veranderen. De geldende regels omtrent COVID-19 zullen u voor het evenement officieel worden meegedeeld via de website en onze sociale media.

Belangrijk: door de aankoop, omwisseling of upgrade van een ticket voor de 2022-editie aanvaardt u de coronamaatregelen die op het moment van het evenement van kracht zijn.

 

ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED

 

Iedere deelnemer van het festival (hierna Festivalganger genoemd) erkent expliciet kennis genomen te hebben met zowel de Algemene Voorwaarden van het evenement als de Algemene Verkoopsvoorwaarden voor de aankoop van zijn ticket en hiermee akkoord te gaan.

 

ARTIKEL 2: TICKETS

 

Inbegrepen in de ticketprijs:

  • De toegang tot Camping Regular (met uitzondering van The Village, Camping Comfort, Green Camping en Dour Les Bains) tijdens de dagen en uren die worden vermeld op het ticket,
  • Servicekosten,
  • Toegang tot publieke parkings,
  • Toegang tot de concerten op de festivalweide en de volledige programmatie op de gekozen dagen.
  • Toegang tot de shuttle tussen het treinstation Saint Ghislain en het Dour Festival.

 

In functie van je behoeften kan je kiezen voor één van de opties uit het volgende aanbod:

 

Een PASS CampFest: Dit is het ticket dat u toegang geeft tot de camping van maandag 11 juli 2022 tot en met woensdag 13 juli 2022. U moet dit ticket bij de ingang van het evenement inwisselen voor een polsbandje. Alleen het dragen van dit polsbandje geeft je toegang tot het CampFest.

 

Een PASS DOUR XXL (PASS CampFest + PASS DOUR FESTIVAL): Dit is het ticket dat u toegang geeft tot het Dour CampFest evenement van maandag 11 juli 2022 tot woensdag 13 juli 2022, evenals tot het Dour Festival voor de duur die overeenkomt met uw keuze van ticket (5 DAG PASS of 1 DAG PASS). U moet dit ticket bij de ingang van het evenement inwisselen voor een polsbandje. Alleen het dragen van dit polsbandje geeft je toegang tot CampFest en het festival.

 

EEN PASS DOUR FESTIVAL : Dit is het ticket dat je toegang verleend tot het terrein voor de periode in overeenstemming met jouw keuze (5 DAGEN of 1 DAG). Dit ticket verleend je toegang tot de bovenstaande diensten. Het ticket dient aan de inkom van het festival ingewisseld te worden voor een festivalbandje. Enkel bij het dragen van het bandje heb je toegang tot het festivalterrein.

EEN PASS COMFORT DOUR FESTIVAL : Dit is het ticket dat je toegang verleend tot het terrein voor de periode in overeenstemming met jouw keuze (5 DAGEN COMFORT of 1 DAG COMFORT). Dit ticket verleend je toegang tot de VIP Parking, COMFORT Camping zowel als de bovenstaande diensten. Het ticket dient aan de inkom van het festival ingewisseld te worden voor een festivalbandje. Enkel bij het dragen van het bandje heb je toegang tot het festivalterrein en de COMFORT Camping.

EEN PASS DOUR XXL COMFORT (PASS CampFest + PASS DOUR FESTIVAL COMFORT): Dit is het ticket dat u toegang geeft tot het evenement Dour CampFest van maandag 11 juli 2022 tot woensdag 13 juli 2022, alsook tot het Dour Festival voor de duur die overeenkomt met de duur van uw ticketkeuze (5 DAGEN PASS of 1 DAGEN PASS). Dit ticket geeft u ook toegang tot de VIP-parking, Camping COMFORT en de pendelbus tussen het station van Saint Ghislain en het Festival van de Dour van maandag 11 juli 2022 tot maandag 18 juli 2022. U dient dit ticket bij de ingang van het evenement in te ruilen voor een armbandje. Alleen het dragen van dit polsbandje geeft u toegang tot CampFest en het festival.

Tickets DRINK & FOOD: Je kan online jouw DRINK en FOOD bonnetjes kopen. Deze tickets kunnen ENKEL ingewisseld worden aan de inkom van het festival aan het loket “Exchange voucher drink-food”. Het is alsook mogelijk om op het festivalterrein DRINK en FOOD bonnetjes te kopen aan de verschillende verkooppunten.

Ticket Parking C: Je kan je ticket voor Parking C kopen in voorverkoop. Deze tickets moeten ter plekke worden omgewisseld. Dit is ENKEL mogelijk aan de ingang van Parking C. Parking C geeft u toegang tot een dichterbij gelegen parkeergarage, met een gemakkelijkere toegang tot het festival door de loopbrug te vermijden. Vermijd lange loopafstanden door te kiezen voor deze nieuwe formule. Het ticket voor Parking C omvat geen toegangsticket voor het festival.  Je hebt een PASS DOUR FESTIVAL, een PASS DOUR XXL, een PASS DOUR FESTIVAL COMFORT, een PASS DOUR XXL COMFORT of een PASS CampFest nodig om toegang te krijgen tot het festivalterrein. 

 

Ticket accommodatie The Village: Dit is het ticket dat je toegang verleend tot de zone ‘The Village’ voor 5 dagen. U dient in het bezit te zijn van een festival-ticket of een comfort Festival-ticket om toegang te verkrijgen tot deze zone. Het ticket dient aan het onthaal “Exchange voucher The Village” aan de inkom van het evenement ingewisseld te worden voor een bandje. Enkel bij het dragen van het bandje heb je toegang tot The Village.

Ticket Green Camping: Dit is het ticket dat je toegang verleend tot de zone ‘Green Camping’ voor 5 dagen. U dient in het bezit te zijn van een festival-ticket of een comfort Festival-ticket om toegang te verkrijgen tot deze zone. Het ticket dient aan het onthaal “Exchange voucher Green Camping” aan de inkom van het evenement ingewisseld te worden voor een bandje. Enkel bij het dragen van het bandje heb je toegang tot de Green Camping.

Ticket Dour Les Bains: Dit is het ticket dat je toegang verleend tot de zone ‘Dour Les Bains’ voor 5 dagen. U dient in het bezit te zijn van een festival-ticket of een Comfort Festival-ticket om toegang te verkrijgen tot deze zone. Het ticket dient aan het onthaal “Exchange voucher Dour Les Bains” aan de inkom van het evenement ingewisseld te worden voor een bandje. Enkel bij het dragen van het bandje heb je toegang tot de Dour Les Bains.

Ticket Package Hotel: Dit is het ticket dat je toegang verleend tot een hotelkamer Single of Twin voor 4 dagen (donderdag – zondag inbegrepen) of 5 dagen (woensdag – zondag inbegrepen). Het ticket dient getoond te worden aan het onthaal van het gekozen hotel. Dit ticket geeft u ook toegang tot de shuttle tussen het vertrekpunt van jouw hotel en Dour Festival. Het festivalticket is niet inbegrepen in de hotelpakketten. U dient in het bezit te zijn van een festival-ticket of een comfort Festival-ticket om toegang te verkrijgen tot het festival.

Pas als jouw ticket ingeruild is voor een bandje, heb je de mogelijkheid om het terrein te verlaten en terug te keren. Het verlaten van het festival is voor de duur van het festival niet definitief.

 

ARTIKEL 3: RESERVATIE

 

De enige manieren om een geldig ticket te kopen zijn via de officiële website dourfestival.eu/tickets en onze ticket-partners. Enkel onze officiële partners hebben het recht om wedstrijden te organiseren waar gratis tickets worden weggeschonken.

Onze prijzen zijn deze aangegeven bij de ticketverkoop op onze website. Deze prijzen zijn steeds aangegeven in Euro, BTW, taksen en servicekosten inbegrepen.

Alle bestelde tickets zullen u elektronisch opgestuurd worden naar het e-mailadres opgegeven bij de bestelling. Dit betekent dat u een Pdf-bestand opgestuurd krijgt.

De bestelling is definitief eenmaal de betaling is afgerond. De aankoop is daarna definitief en dit betekent dat jouw ticket noch terug te betalen noch inruilbaar is.

Als koper ben je verplicht de email na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken op mogelijke fouten van onze kant. Indien wij onze diensten gebrekkig hebben geleverd, heb je als koper zeven (7) dagen om dit te melden. Dit moet steeds schriftelijk en gemotiveerd gebeuren aan de klantendienst van Paylogic. Indien je melding/klacht ontvankelijk wordt verklaard dan zetten wij onze fout uiteraard recht. Indien je het nalaat om een gemotiveerde klacht binnen de gegeven termijn over te maken vervalt jouw recht.

Als consument beschik je niet over het recht om van de aankoop af te zien. Het herroepingsrecht is niet van toepassing omdat het over een dienst gaat voor vrijetijdsbesteding, c.q. de reservering van de tickets, die bovendien onmiddellijk wordt uitgevoerd.

Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden verklaar je als consument uitdrukkelijk dat je geen recht meer hebt op het herroepingsrecht van zodra Dour Music Festival en Paylogic de overeenkomst heeft uitgevoerd.

 

ARTIKEL 4: Afbetalingsplan

 

Algemene informatie 

 Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegangstickets en producten die worden verkocht via een afbetalingsplan. 

Door te kiezen voor een afbetalingsplan, gaat u ermee akkoord dat de aankoop niet terugbetaalbaar is in twee of meerdere “aflossingen” die zullen worden afgehouden van uw kredietkaart, overeenkomstig onderhavige algemene voorwaarden. U krijgt het voorwaardelijke recht om uw bestelde producten te ontvangen na uw eerste aflossing, op voorwaarde dat alle latere betalingen tijdig uitvoert. Van zodra de laatste betaling werd ontvangen via Paylogic, zal u het of de ticket(s) voor de gekochte producten ontvangen via e-mail.

 

BELANGRIJK: Paylogic handelt enkel in zijn hoedanigheid van technische dienstverlener voor de organisator. Deze overeenkomst, voor de aankoop van tickets of bijhorende producten via een afbetalingsplan, wordt gesloten tussen u (als koper) en de organisator van het evenement (de verkoper). 

Afbetalingsplan en aflossingen

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, stemt u onvoorwaardelijk in met de betaling van de totale aankoopprijs, met inbegrip van het aantal aflossingen en de vervaldatum van elke aflossing, zoals vermeld op de website van de Organisator.

 

Door te kiezen voor de termijnbetalingen tijdens de bestelprocedure, geeft u Paylogic de toestemming om het bedrag van de eerste aflossing af te houden van uw kredietkaart, overeenkomstig uw betaalgegevens. Alle latere aflossingen zullen vervolgens worden afgehouden van dezelfde kredietkaart. De bedragen per aflossing, het aantal aflossingen en de betaaltermijnen kunnen variëren per evenement en/of organisator. U zal een duidelijk overzicht van deze praktische informatie ontvangen bij uw aankoop.

 

Door de eerste aflossing te betalen, verkrijgt u het voorwaardelijke recht om een ticket te ontvangen, op voorwaarde dat alle latere aflossingen tijdig worden betaald aan Paylogic. Paylogic zal u op de hoogte brengen van zodra alle aflossingen werden betaald of wanneer u uw betaalverplichting van één of meer aflossingen niet nakomt, door u te vragen om te voldoen aan uw betaalverplichting binnen een bepaalde termijn. Indien u de betaling niet uitvoert binnen de vooropgestelde termijn, behoudt Paylogic zich het recht voor om uw aankoop te annuleren in naam van de Organisator en dit zonder terugbetaling. 

 

Annulering en terugbetaling

Door te kiezen voor het afbetalingsplan, gaat u onvoorwaardelijk akkoord met de betaling van alle aflossingen overeenkomstig de bepalingen van het afbetalingsplan.

Indien er geen aflossing wordt ontvangen door Paylogic (binnen de vooropgestelde termijn), omdat er niet voldoende fondsen op uw rekening staan of omdat uw betaalinformatie niet correct is, zal Paylogic u hierover informeren, waarna deze betalingen zullen moeten worden overgemaakt aan Paylogic binnen de 5 werkdagen. 

 

Door niet (tijdig) te betalen, verliest u uw recht om een ticket of bijhorend product te ontvangen en verkrijgt Paylogic het recht om uw bestelling te annuleren. U zal geen terugbetaling ontvangen voor de aflossingen die u al hebt betaald. De bedragen zullen worden afgehouden door Paylogic/de Organisator omwille van de kosten voor de verwerking en de administratie van uw dossier en het feit dat de Organisator het product niet zou kunnen doorverkopen. 

 

ARTIKEL 5: BIJKOMDE INFORMATIE

 

De tickets geven in geen enkel geval toegang tot een gereserveerde plaatse op het festival of de campings.

Alle tickets dienen ingeruild te worden voor en festivalbandje aan de inkom van het festival.

Alle vervalsing van tickets of bandjes zal aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging.

Geen enkel ticket/bandje zal terug betaald of vervangen worden.

Enkel de eerste aanbieder van het originele festivalticket en campingticket wordt toegang verleend tot het evenement of de camping. De aanbieder moet in staat zijn om zijn identiteit te linken aan de identiteit op het ticket. Zorg er dus voor dat niemand jouw festivalticket en campingticket kan kopiëren.

Aanpassingen aan de programmatie geven in geen enkel geval aanleiding tot een volledige of gedeeltelijke terugbetaling. In geval van overmacht, kan de organisator niet aansprakelijk gesteld worden.

Door het aankopen van een festivalticket, gaat u nadrukkelijk akkoord, dat u als bezoeker gebonden bent met de Algemene Voorwaarden en Verkoopsvoorwaarden van het festival. Elke inbreuk op dit regelement zal worden bestraft.

Dour Music Festival behoudt zich het recht toegang tot het festival aan iedereen te ontzeggen in het geval dat de omstandigheden dit rechtvaardigen. Indien u dit regelement niet naleeft bent u steeds als enige aansprakelijk. U dient garant te staan bij eventuele schade aan Dour Music Festival of derden als gevolg van het niet naleven van dit regelement. Dour Music Festival behoudt daarbovenop het recht om zelf de nodige juridische maatregelen te nemen.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close